Verbouwing schoolgebouw Sint-Carolus te Sint-Niklaas

Bouwheer :
VZW Instituut Sint-Carolus – Sint-Niklaas

Architect :
ELD NV - Antwerpen

Aanvang van de werken :
Oktober 2018

Einde van de werken :
Augustus 2020

Bedrag :
€uro 3.271.083,63

WERKBESCHRIJVING: Verbouwing schoolgebouw Sint-Carolus

Voor het Sint-Carolusinstituut in Sint-Niklaas kreeg Pit de opdracht gegund om de aangekochte gebouwen van het voormalig OCMW om te vormen tot een vernieuwd schoolgebouw voor de eerste graad van het secundair. Het concept werd opgebouwd uit een traditionele renovatie van het bouwdeel dat nog in redelijke staat was, gecombineerd met een integrale vernieuwing van het gedeelte van het gebouw dat er slecht aan toe was. Opmerkelijk aan deze vernieuwing, was dat om aan subsidiëringsvoorwaarden te voldoen, de voor- en zijgevels alsnog behouden dienden te blijven. Dit bracht de nodige complexiteit met zich mee, vermits er aan de straatzijde onvoldoende plaats was voor werfinrichting. Daarom werd er in de afbraakfase gekozen voor het openmaken van een deel van de gevel, om in- en uitrijden van bouwmachines mogelijk te maken. Voor de ruwbouw werd dan via Sodemat ook een torenkraan over het gebouw heen gezet, welke voor het gros van de werf heeft kunnen zorgen voor het nodige verticaal transport.

 

De opbouw begint vanuit een funderingsopbouw met 76 micropalen, vloerplaten die traditioneel bekist zijn voor de verdiepingen, wanden uit betonblokken en binnenin alles afgewerkt met tegelvloeren en systeemplafonds. De tweede verdieping krijgt vier grote klaslokalen waarvan de plafonds uit gipskarton doorgetrokken zijn tot in de nok van het gebouw. Een grote traphal met prefab trappen geeft uit op de binnenkoer van het gebouw, wat dienst doet als speelplaats. Hiervoor werden betonnen zitbanken geplaatst bovenop de waterdoorlatende klinkers. Onder deze speelplaats werd voor 83m3 aan waterbuffervoorzieningen getroffen, enerzijds door infiltratiekratten, anderzijds door 50m3 aan regenwaterputten die de spoeling van de toiletten verzorgen.

 

De bestaande buitengevels werden geïsoleerd en afgewerkt met gevelpleisterwerk. Voor de nieuwe achtergevel werd de keuze gemaakt om onderaan een donkere gevelsteen te plaatsen, om vervolgens vanaf de eerste verdieping over te gaan op hetzelfde gevelpleistersysteem als de overige gevels. Het vernieuwde buitenschrijnwerk werd op verschillende niveaus uitgevoerd zodat de achtergevel een speels karakter kreeg. De dakbedekking werd op een stalen structuur uitgevoerd om de aanzienlijke overspanningen aan te kunnen. De dakpannen zelf werden naar bestaand model gekozen, zodat de aansluiting op het bestaande gebouw vrij subtiel kon gebeuren. Het te renoveren gebouw werd beperkt gerenoveerd en opgefrist. Eyecatcher in dit gedeelte is de vernieuwde traphal, waarbij de bestaande traphal met naastliggende inkom volledig weggebroken werd samen met de buitengevel, om vervolgens prefabtrappen onder het te behouden dak door te plaatsen en buitenom af te werken met een vliesgevelsysteem.