St. Lutgardis Ganshoren

Bouwheer :
vzw Sint-Goedele Scholen Brussel

Architect :
Fast Forward Architects

Aanvang van de werken :
Augustus 2020

Einde van de werken :
December 2022

Bedrag :
€ 4.843.684,23

WERKBESCHRIJVING: Sint-Lutgardis Ganshoren

Dit werk omvat zowel renovatie, nieuwbouw als beperkte zaken restauratie.
Omwille van de capaciteitsverhoging van de school, wordt blok C, dat te slecht was om te gebruiken, volledig gerenoveerd tot nieuwe klassen. Langs 1 zijde wordt de blok uitgebreid met een gang die wordt bekleed met prefab betonnen gevelelementen. Deze gang sluit aan op de nieuwe polyvalente zaal, die voor de school als refter zal dienen. Op het dak van de refter wordt een extra speelplaats gecreëerd. De oude villa bij de school wordt heringericht tot een nieuw onthaal.
Na de eerste fase, verhuizen de leerlingen naar het afgewerkt gebouw en zullen wij starten met de renovatiewerken van blok B. Ook hier worden alle klassen in een nieuw jasje gestoken en er wordt een lift geplaatst om de toegankelijkheid te garanderen. Tijdens de ruwbouwwerken van deze fase, zal ook het huzarenstukje van het werk, een stalen trap die de beide gebouwen met elkaar moet verbinden, worden geplaatst.
Tot slot worden ook de beide speelplaatsen volledig vernieuwd.