Restauratie buitenschrijnwerk Pauscollege – Leuven

Bouwheer :
KU Leuven

Architect :
KU Leuven

Aanvang van de werken :
Oktober 2019

Einde van de werken :
Voorzien maart 2021

Bedrag :
€uro 1.479.725,86

WERKBESCHRIJVING : Restauratie

Voor een restauratieproject met verschillende aannemers verzorgt PIT de restauratie van het buitenschrijnwerk.

De werken omvatten het uithalen van alle oude, enkele beglazing en de bijbehorende kleinhoutverdeling, het restaureren van al het schrijnwerk en het leveren en plaatsen van nieuw dubbel glas, met monumentaal uitzicht. Bijkomend worden er oude raamopeningen heropend en oude dakkapellen opnieuw in het dak ingewerkt, hiervoor maakt PIT nieuw schrijnwerk, naar model van de naastgelegen ramen.

De werken starten met het omzichtig uithalen van het oude glas en de kleinhoutverdeling. Nadat deze zijn weggehaald dienen alle raamvleugels dieper te worden uitgefreesd, en al het schrijnwerk dient te worden nagekeken op goede werking. Waar nodig worden herstellingen uitgevoerd aan het beslag of de profielen.

Nadien kan worden overgegaan tot de plaatsing van nieuw dubbel glas. Het glas is een samenstelling van oude getrokken beglazing en nieuw extra klaar glas, de spouw is met gas gevuld voor betere thermische prestaties. Dit glas heeft het uitzicht van oude monumentale beglazing gecombineerd met de prestaties van nieuw dubbel glas.

Om het oorspronkelijk uitzicht van het schrijnwerk te behouden worden ook nieuwe kleinhoutverdelingen gemaakt op maat van weggenomen profielen. Deze kleinhoutverdelingen bestaan zowel uit metaal als hout, waarbij de metalen kleinhoutverdeling wordt aangepast om het hergebruik ervan mogelijk te maken.

In totaal gaat het om het restaureren of produceren van nieuw schrijnwerk naar model van 500 raamgehelen. Voor alle werken bedraagt de uitvoeringstermijn 245 werkdagen.