Sint-Jozefkerk – Erembodegem

Bouwheer :
Kerkfabriek Sint-Jozef Erembodegem - Terjoden

Architect :
Architect Hans Goubert

Aanvang van de werken :
01/03/2016

Einde van de werken :
31/07/2016

Bedrag :
€uro 169.125,92

Werkbeschrijving : Restauratie

Onderhouds- en herstellingswerken
Na een bouwkundige inspectie, uitgevoerd door Monumentenwacht, is gebleken dat herstellingswerken aan de kerk nodig waren. De firma PIT nam de volledige controle van de Sint-Jozefkerk voor zijn rekening, waarbij de meeste aandacht naar het dak en de goten ging.

Dakwerken

De belangrijkste werken die uitgevoerd werden waren het vervangen van de zinken, beschadigde bakgoten en afvoerkanalen door koperen bakgoten en kanalen. Dit ter preventie van putcorrosie. Bij zowel de toren als het schip werd een aanzienlijk aantal ladder- en traphaken vervangen en nieuw geplaatst om makkelijker toegang te krijgen tot de daken.

Loopbruggen

Om toegang te krijgen tot de zolder van de kerk, werden houten loopbruggen geplaatst zodat er niet meer over de gewelven moest geklommen worden. Hierbij werd ook gedacht aan verlichting en extra elektriciteitsmaatregelen.

Schilderwerken

Na een grondige inspectie van de staat van de kroonlijsten werden deze voorzien van een nieuwe ossenbloedrode verflaag.  Ook de ramen, zijdeuren en het inkomportaal kregen een nieuwe beschermlaag.  Verder werden de verroeste zijpoorten en diefijzers bijgewerkt en opnieuw geschilderd.