Restauratiewerken Sint-Jozefkerk – Kapellen – Hoogboom

Bouwheer :
Kerkfabriek Sint-Jozef - Kapellen

Architect :
Steenmeijer Architecten -Antwerpen

Aanvang van de werken :
Augustus 2017

Einde van de werken :
Juni 2018

Bedrag :
€uro 315.333,19

WERKBESCHRIJVING : Restauratie

Dakwerken
In 1994 werd een eerste revisie gedaan van de leien daken aan de Sint-Jozefkerk te Hoogboom. Hierbij werden een aantal daken vervangen. De resterende daken zijn in deze aanbesteding onder handen genomen. De leien werden volledig vervangen, de nokken en de bebording werden nagekeken alsook de noordbomen. De zinken goten werden vervangen door koper. Nieuwe ladderhaken werden geplaatst volgens de laatste normering.

Loopbruggen zolders
Om de toegang tot de zijzolders te verzekeren, werden in de oostgevel 2 luikopeningen gemaakt waardoor men de nieuwe loopbruggen kan betreden, ter inspectie van de zolders.

Technieken
Er werd een nieuwe stookinstallatie voorzien om de kerk op een constante temperatuur te houden.  Het elektriciteitsnet werd opnieuw in orde gezet en gekeurd.

Grafmonument
Het grafmonument in blauwe hardsteen werd volledig nagekeken, hersteld en geschilderd. Losse stukken werden opnieuw verankerd en verlijmd. Ontbrekende stukken werden dmv herstelmortel aangewerkt.

Gerestaureerde zijdeur
De zijdeur aan de zuidkant was in dusdanig slechte staat dat deze moest worden gerestaureerd. Hiervoor werd een nieuw kader gemaakt, de draairichting werd aangepast en de slechte stukken hout werden vervangen volgens de regels van de kunst.