Restauratiewerken grote en kleine pastorie – Kampenhout

Bouwheer :
Gemeentebestuur Kampenhout

Architect :
ARAT Architectuur Atelier bvba - Geel

Aanvang van de werken :
Februari 2017

Einde van de werken :
Mei 2018

Bedrag :
€uro 859.294,77

WERKBESCHRIJVING : Restauratie

Restauratie van de pastorijen te Kampenhout. Het gaat om de restauratie van twee gebouwcomplexen gelegen op de pastorij in het centrum van Kampenhout. De oude pastorij, daterend uit 1638, werd volledig gerestaureerd en voorzien van de nodige isolatie om onderdak te bieden aan het kerkbestuur van de gemeente. De grote pastorij, daterend uit 1755, kreeg een volledige buitenrestauratie inclusief nieuw buitenschrijnwerk en wacht op een latere binnenrestauratie.