Restauratie Parkelementen – Poorten, giet- en smeedijzeren brug – Berlare

Bouwheer :
Gemeentebestuur Berlare

Architect :
Ir.-Architect Stefan Lauwaert

Aanvang van de werken :
01/03/2016

Einde van de werken :
16/09/2016

Bedrag :
€uro 292.307,01

Werkbeschrijving : Restauratie

Giet- & Smeedijzeren brug

Zodra de brug in stelling staat en ingepakt is met krimpfolie kunnen stralingswerken van start gaan. Zowel de draagstructuur, de leuningen en de sierstukken in de leuningen worden gereinigd zodanig dat duidelijk is in welke staat het giet- en smeedijzer de brug zich bevindt. De grote sierstukken in de leuningen waren aan vernieuwing toe. Hiervoor werd beroep gedaan op een ijzergieterij.  Deze werkte met een zandmal, gebaseerd op een bestaand model.  Terwijl de sierstukken in gietijzer in productie waren, werd de loopvloer gedemonteerd en het smeedijzer al in een eerste roestwerende laag gezet om verdere corrosie te vermijden. Zodra de sierstukken ter plaatse waren, kon de smid aan de slag om deze in de leuningen in te werken en tegelijkertijd de brug te voorzien van een nieuwe draagstructuur om het geheel stabieler en draagkrachtiger te maken.  Eens alle giet- en smeedijzeren elementen in de juiste eindlaag werden gezet, kan de nieuwe vloer worden geplaatst. Door middel van drie rijen kepers naast elkaar wordt de houten vloer met een laag antislip bevestigd.  Vooraleer de brug wordt vrijgegeven voor gebruik, worden er nog dorpels in blauwe hardsteen geplaatst.

Poort De Briel

De restauratie van Poort Briel hield in dat deze volledige gedemonteerd moest worden.  Het smeedwerk werd gedemonteerd en naar het atelier van de smid getransporteerd.  Grote stukken natuursteen werden met de nodige voorzichtigheid opzij gelegd zodat deze klaar lagen voor nazicht en herstel.  De muren en kolommen, opgetrokken in bakstenenmetselwerk worden compleet gedemonteerd.  Voor het ondersteunen van de poort en de parkmuren was een nieuwe betonnen fundering noodzakelijk. Deze werd ter plaatste gewapend en gestort.  Bovenop de betonnen fundering werd voor de parkmuren een fundering in metselwerk voorzien. Deze werd voorzien van een waterwerende beschermingslaag tegen opstijgend grondvocht.  Bij het opmetsen van de nieuwe parkmuren werd aandacht besteed aan het originele metselwerkpatroon. Ook werden met de nodige nauwkeurigheid de diamantvormige stenen hersteld en terug geplaatst.  Dekstenen en ornamenten in natuursteen werden hersteld of nieuw geplaatst.   Er werden voorzieningen getroffen naar preventie van scheurvorming toe.  Poorten, hekken, poortpalen en hekpalen werden gestraald, gerestaureerd, gemetaliseerd en ter plaatse geschilderd.  Nieuwe hekpunten werden geplaatst en eveneens in de verf gezet.  Voor een vlotte toegankelijkheid voor brandweer en medische diensten werd een extra centraal segment in de poort geplaatst.  Deze wordt voorzien van een rijwiel en een grendel om de poort permanent open te laten staan.  Het rijwiel gaat vlot over de nieuwe buitenaanleg uitgevoerd in blauwe hardsteen.

Poort Beukenplein

Net zoals bij poort Briel wordt ook bij poort Beukenplein de poort volledig gerestaureerd. Dit houdt in dat alles gestraald, bijgewerkt, gemetalliseerd en geschilderd wordt.  Door de scheefstand van één van de twee kolommen wordt deze volledig gedemonteerd.  De kolommen bestaan uit 4 enorme stukken blauwe hardsteen met een centrale kolom uit baksteenmetselwerk.  Terwijl de centrale kern opnieuw wordt opgetrokken, vind er ook steenvervanging en –herstelling plaats van de Balegemse Witsteen aan de sokkel van de kolommen.  Ook de andere stukken blauwe hardsteen worden nagekeken en gerestaureerd met herstelmortel.  Het gerestaureerde smeedwerk wordt, samen met het nieuwe wapenschild van Berlare, geplaatst.  Ook worden twee nieuwe ornamenten uit blauwe hardsteen voorzien om de elementen historisch correct te benaderen.