Restauratie koetshuizen & tuinmuur Park Sorghvliedt – Hoboken

Bouwheer :
Stad Antwerpen - Gemeensch. Aankoopcentrale

Architect :
Stad Antwerpen - Patrimonium

Aanvang van de werken :
Februari 2018

Einde van de werken :
Augustus 2018

Bedrag :
€uro 364.168,58

WERKBESCHRIJVING : Restauratie

Restauratie van de buitenschil van twee koetshuizen en de naastgelegen tuinmuur. De werken in de twee, nagenoeg identieke koetshuizen omvatte een grondige restauratie van de buitenschil. De leien daken zijn volledig vernieuwd, naar het bestaand model.

Beide daken zijn geïsoleerd en voorzien van een dampscherm.  De buitengevels zijn ontdaan van de beschadigde zones pleisterwerk en gerestaureerd met een zoutbergende pleister, aangebracht met ingetrokken schijnvoegen.  Tot slot werden alle buitengevels geschilderd, gebaseerd op de historische afwerking.  Daarnaast werden alle recente toevoegingen en verbouwingen in het interieur afgebroken, om zo twee casco gebouwen op te leveren.

De naastgelegen tuinmuur werd ontdaan van recente toevoegingen en aanpassingen en is volledig gereinigd.  Nadien is er overgegaan tot vervanging van de beschadigde zones metselwerk.  Ter hoogte van een vroegere doorgang met monumentale poort is een nieuwe doorgang gecreëerd met een verwijzing naar de historische poort door toevoeging van kolommen aan weerszijde van de doorgang.  De kolommen zijn opgebouwd uit massieve blokken blauwe hardsteen.