Restauratie H. Theresiakerk – As

Bouwheer :
Kerkfabriek H. Theresia - As

Architect :
A20-Architecten - Hasselt

Aanvang van de werken :
September 2016

Einde van de werken :
November 2016

Bedrag :
€uro 78.909,50

WERKBESCHRIJVING : Restauratie

Beperkte onderhouds- en verbeteringswerken :

Dit dossier bestond uit een beperkt aantal ingrepen om de ‘levensduur’ van een aantal elementen aan de kerk te verbeteren en was gebaseerd op het jaarlijkse verslag van Monumentenwacht

 • Algemene controle van het glas in lood
  • Aanvullen ontbrekende voegen
  • Vervangen en of herstellen van de aanwezige lacunes
 • Uitvoeren van betonherstelling in de klokkentoren
  • Roestwerende behandeling van de aanwezige metalen elementen
 • Lokale voegherstel en reiniging van de gevel
 • Herstelling van het pleisterwerk aan de binnenzijde tgv vochtinfiltratie
 • Herstelling en behandelen van de inkomdeuren
  • Aanvullingen onderzijde naar model
  • Op kleur brengen
 • Opkuis zolders
 • Herstelling en aanvulling verluchtingsroosters in de plint.
 • Blauwe hardsteenherstel dorpels