Restauratie dak en gevels Virga Jesse College – Hasselt

Bouwheer :
VZW KA.S.O.H. KJ-SJ - Hasselt

Architect :
A2o-Architecten - Hasselt

Aanvang van de werken :
28/07/2014

Einde van de werken :
30/06/2016

Bedrag :
€uro 1.633.263,00

Werkbeschrijving : Restauratie

De restauratie van het Virga Jesse college te Hasselt is opgesplitst in verschillende posten: Dak, gevels en glas in lood.  Het College is onderverdeeld in 3 gebouwen, Blok A, Blok B en Blok E.  Blok A en Blok E (de oude priesterwoning) vormen samen het oudste gedeelte, achteraf is blok B toegevoegd.
De afbraak van het dak is in verschillende fases uitgevoerd. Zo zijn de zolders van binnenuit geheel ontmanteld tot het oude gebinte zichtbaar werd. Alle binnenafwerking en niet-authentieke elementen werden verwijderd. Het gehele dakvlak van blok A (1505 m²) en blok B (404 m²) bestond uit asbesthoudende leien die met de nodige voorzorgen werden afgebroken en per speciale container werden afgevoerd. Alle slechte kepers werden verwijderd en vernieuwd. De dakstructuur kreeg een nieuwe zichtbare bebording waarop nieuwe kepers met daartussen Minerale Wol werd geplaatst. Hierboven werd een onderdak met onderdakfolie geplaatst waarop het regelwerk met finaal natuursteen leien geplaatst werden.
Alle dakkapellen, nokken, kilgoten en bakgoten zijn geheel vernieuwd alsook de ladderhakken, regenafvoer en de bliksemafleiding. Langs de binnenzijde kregen de zolders een opfris beurt. Het gebinte is gestraald en nieuwe binnenverlichting werd voorzien. De zolders vormen nu zeer mooie en functionele ruimtes voor het College.
Het glas in lood van de Kapel en traphal kregen een grondige opfrisbeurt. Alle glazen werden gedemonteerd, gekuist en de slechte, foutieve en gebroken glazen werden vervangen zoals de authentieke en herlood. Nieuwe glasroeden en deklatten houden het opnieuw gemonteerde glas op zijn plaats. Alle mergel natuursteen rondom het glas in lood is gerestaureerd, en waar nodig vervangen.
De gevels van de A-, B- en E- blok, zo’n 4500 m² in totaal, zijn gerestaureerd. Alle oude voegen zijn uitgehakt en vervangen door een unieke rode knipvoeg. De moeilijkheid om over een gevel van 4500 m² overal dezelfde kleur te bekomen was een serieuze uitdaging. Bij de start zijn er vele proefmonster geplaatst om de perfect verhoudingen van zand, kalk en kleurstof te bekomen. We zijn er in geslaagd om een uniforme gevel te bekomen met een heel mooi resultaat als gevolg. Alle slechte en verweerde baksten zijn vervangen door nieuwe, na een zoektocht is de steen: Rood Paars Bond gebleken als originele steen.  Na het uithakken is de gevel gereinigd met hete stoom. De dekstenen, raamlijsten, dorpels en lintelen zijn gerestaureerd met natuursteenherstellingen. Nieuwe natuursteen werd geplaatst waar de verwering te groot was. Alle gevelankers, kroonlijsten, poorten en deuren zijn gerestaureerd en opnieuw geschilderd.