Renovatie zolder tot klaslokalen – Laken

Bouwheer :
VZW OZCS West-Brabant - Brussel

Architect :
Architecten Atelier bv bvba - Brussel

Aanvang van de werken :
Maart 2018

Einde van de werken :
September 2018

Bedrag :
€uro 307.616,69

WERKBESCHRIJVING : Renovatie

Op 1 september 2018 werden de lokalen op de 2de verdieping, alsook de zolder in gebruik genomen. Het Schoolbestuur was zeer blij dat ze het nieuwe schooljaar konden starten in nieuwe klaslokalen. De uitvoeringstermijn liep in principe tot 19 september.
In de ruwbouwfase werd het dak volledig gerenoveerd, m.a.w. de originele pannen werden eerst verwijderd, isolatie (Sarking platen) werd aangebracht, en de gerecupereerde pannen werden terug geplaatst. Tevens werden de dakspanten behandeld tegen schimmels en insecten. De houten vloerbalken, boven de 2de verdieping, werden verstevigd d.m.v. stalen liggers. De technieken werden volledig verwijderd en vervangen door moderne, verbeterde en gekeurde installaties.
In de zolderruimte heeft men gewerkt met geïsoleerde voorzet- en binnenwanden uit gipskartonplaten.
Op de 2de verdieping werd de bestaande pleister behouden en, waar nodig, hersteld en bijgewerkt. Het nieuw geplaatste droogvloersysteem, bestaande uit 2 x gipsvezelplaat en 1 x houtvezelplaat, werd afgewerkt met linoleum.
Voor de vloerafwerking van alle ruimten werd gekozen voor linoleum, voor de plafonds voor tegels waartussen de verlichting verwerkt werd.
Op de zolderverdieping werd, naar flexibiliteit en latere uitbreiding toe, geopteerd voor stopcontacten in opbouw.
Ieder lokaal is voorzien van een aansluiting voor een smartboard.
Om te voldoen aan de huidige wettelijke Overheidsnormen m.b.t. veiligheid en evacuatie, werd er een nieuwe trap geplaatst in de berging.