Renovatie Sint-Jan-Berchmanscollege – Antwerpen

Bouwheer :
VZW K.O.R. Antwerpen Centrum

Architect :
aNNo Architecten bvba - Gent

Aanvang van de werken :
Mei 2016

Einde van de werken :
November 2016

Bedrag :
€uro 426.594,28

WERKBESCHRIJVING : Renovatie

Diverse werken i.f.v. aanbieden van kleuteronderwijs

Een bestaand klaslokaal en een bestaande refter werden omgebouwd en heringericht tot kleuterklas én twee zorgklassen. Tevens werd een nieuw en aangepast sanitair blok voor de kleuterafdeling ingericht.

De ruimte onder de monumentale trap werd ingericht als kastenwand om extra bergruimte te creëren.

Voor de herinrichting van de speelplaats werd deze helemaal open gebroken en botste men op een enorme hemelwaterput. Na grondig onderzoek werd deze unieke gelegenheid aangegrepen om het hele rioleringssysteem aan te passen en te reorganiseren. Ook de bestaande sanitaire blokken (lagere en middelbare school) werden hierin opgenomen. Deze onverwachte uitbreiding van onze opdracht resulteert in een ecologische watergebruik en een aanzienlijke verlaging van de waterverbruik facturen van de hele school voor vele komende jaren. Tevens werd voor de waterafvoer van het nieuwe sanitair ook een nieuwe septische put geplaatst.