Renovatie Plonsbad De Molen – Antwerpen L.O.

Bouwheer :
Stadsbestuur Antwerpen

Architect :
D'hondt-Heyninck-Parein Architecten bvba

Aanvang van de werken :
September 2013

Einde van de werken :
Mei 2014

Bedrag :
€uro 365.824,27

WERKBESCHRIJVING : Renovatie

Restaureren en voorzien van een nieuwe technische installatie van het bestaande oude buitenzwembad « Plonsbad De Molen » op Linkeroever.
Afbraak
Volledige ontmanteling van het bestaande ovaalvormige buitenzwembad en dit tot op de betonnen onderstructuur.
Afgraven van het terrein en dit voor de integratie van de nieuwe aan – en afvoerleidingen, overloopgoten en de ondergrondse technische ruimte.
Opbouw
Integreren van een nieuwe zwembadinstallatie, gekoppeld aan de hoofdinstallatie, een goede 100 meter verder op het terrein bij het hoofdzwembad
Technische ruimte in een nieuwe ondergrondse prefabkelder
Nieuwe af- en aanvoerleidingen met een doorloop doorheen zandvangerputten
Integratie van een regelbaar fonteinsysteem op de randen en in het zwembad alsook regengordijen aan de twee ‘toegangen’ tot het zwembad
Watervalfunctie aan de omgekeerde walvisstaart.
Optimalisatie van de afvoerstromen in de kuip door een aangepaste egalisatie van de ondergrond
Uitvoeren van een volledige ter plaatse aangebrachte kunststoffen bekuiping uit 1 stuk, opgebouwd uit meerdere lagen en voorzien van een anti-slip laag.
Omgevingsaanleg met waterdoorlatende klinkers en een nieuwe ligweide rondom het zwembad.
Samenvatting
Doorgedreven renovatie en aanpassen naar de huidige norm en technieken van het openbare zwembad ‘Plonsbad De Molen’