Renovatie gevels Jan-van-Ruusbroeckollege – Laken

Bouwheer :
Jan-van-Ruusbroeckollege - Laken

Architect :
Architektenkooperatief bvba - Mechelen

Aanvang van de werken :
Maart 2016

Einde van de werken :
Juni 2017

Bedrag :
€uro 646.243,69

WERKBESCHRIJVING : Renovatie

 

De renovatie van de gevels in het Jan-Van-Ruusbroeckollege in Laken werd uitgevoerd in 5 fases: de kant van de speelplaats in twee fases, de achtergevel in twee fases en een vijfde fase voor de klaslokalen van de technische vakken. Dit was nodig om de werking van de school te blijven garanderen. Per fase werden een 6-tal klassen in tijdelijke containerklassen ondergebracht, om de werken te kunnen uitvoeren.

Voor het vernieuwen van de gevels, diende de bestaande gevel (met asbesthoudende panelen) volledig afgebroken te worden. De nieuwe gevel werd, na het klaar steken van de nodige verwarmingsleidingen en regenwaterafvoeren, een 10-tal cm vooruitgeschoven en opgebouwd met een in België uniek systeem van Kingspan sandwichpanelen, een Reynaers overgangsprofiel en ramen van Sprangers. Het geheel werd afgewerkt met aluminium kolombekleding en nieuwe dakranden met een reiniging van de bestaande Silexdals.

De gevel is berekend om de ramen volledig zelfdragend te houden, door middel van stalen doken bevestigd op de bestaande betonnen kolomstructuur, verankerd aan een verzwaarde aluminium koker op de ramen van 12cm (ten opzichte van een raamkaderopbouw van 7cm), die tevens dienst deed om de lijn van de 12cm dikke sandwichpanelen door te trekken. De sandwichpanelen worden ook via zijdelingse afdracht op de kolommen afgedragen.

Binnen werd er gekozen om de gemaakte vloeropeningen (omwille van het opschuiven van de gevel) af te werken in zwarte mdf. Zo ontstonden in de klassen zwarte kaders rondom de ramen die ook dienst deden om de leidingen van de nieuwe verwarmingsinstallatie met radiatoren weg te werken. Deze radiatoren werden met steunvoeten bevestigd op de mdf met verstevigd regelwerk, om de gevel niet bijkomend te moeten belasten.