Heilig-Hart Parochiekerk – Schoten

Bouwheer :
Kerkfabriek Heilig Hart Parochie Schoten Deuzeld

Architect :
Ir. F. Moens - Kerkfabriek H.Hart Parochie Schoten Deuzeld

Aanvang van de werken :
april 2016

Einde van de werken :
augustus 2017

Bedrag :
€uro 164.497,00

WERKBESCHRIJVING : Conservatie en energiebesparing

Deze aanneming bestond uit volgende deelprojecten:

*Vernieuwen dakplaten oostelijk gedeelte van het kerkgebouw

*Saneren van de toegangstrappen en muurtjes aan de ingang

*Gevelreinigingswerken kerkgebouw

*Energiebesparende maatregelen-buitenschrijnwerk bijlokalen

*Energiebesparende maatregelen-PUR schuim op de zolder