Binnenrestauratie St.Hubertuskerk – Elewijt

Bouwheer :
Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt - Weerde

Architect :
DEOS bvba - Arch. G. Vanden Branden - Mechelen

Aanvang van de werken :
Maart 2014

Einde van de werken :
April 2015

Bedrag :
€uro 532.579,00

WERKBESCHRIJVING : Restauratie

Geschiedenis – historiek van de kerk : In het neogotische gebouw (inwijding 1847) werd de oorspronkelijk romaanse koortoren in de huidige westgevel geïntegreerd. Ingebouwde vierkante westtoren van zandsteen, bekroond met een ingesnoerde naaldspits en opklimmend tot de 12de eeuw. Duidelijke sporen van twee achtereenvolgende dakhellingen van het vroeger éénbeukige schip, boven de huidige west-ingang; laatst genoemde in een rondboogomlijsting van arduin (18de eeuw). Voor het overige werd het gebouw opgetrokken uit baksteenmetselwerk op een zandstenen onderbouw.

Meubilair. Beschilderde luiken van twee renaissancetriptieken, van de Heilige Maagd en de Heilige Hubertus (einde 16de eeuw). Barokke beelden uit de 18de eeuw. Meubilair uit de 18de eeuw, in Louis XV-stijl, onder meer biechtstoelen, kerkmeesterbanken, preekstoel, tochtportaal en orgel.

De restauratie : omvatte de volledige binnenzijde van de kerk, samen met een constructieve ingreep in de toren ter hoogte van de klokken waar een nijpend stabiliteitsprobleem kon worden vast-gesteld. Om de werken vlot te laten verlopen werd er geopteerd voor een complete binnenstelling in de kerk. Op basis van een professionele lichtstudie werden de nodige elektrische kabels ingewerkt, waarna aansluitend integrale pleister – en plamuurwerken werden doorgevoerd, gevolgd door schilderwerken in een egale lichte tint.

Vooruitstrevend voor dit project was de volledige integratie in de bestaande vloer van nieuwe verluchtingskanalen voor een optimale verdeling van de warmte doorheen de kerkruimte. Hiervoor diende in elke zijbeuk 1 grote geul uitgegraven te worden met een lengte van 15 m, breedte van 2m en een diepte van 150cm.

Bij deze werken werd ook de dienst archeologie betrokken voor het onderzoek van vrijgekomen beenderen en funderingen halverwege de kerk.

Ook voorzien in onze werken was de restauratie en conservatie van al het houtwerk in de kerk. De 18e eeuwse biechtstoel in de rechter kruisbeuk diende volledig heropgebouwd. Deze was doorheen de jaren grondig verzakt en aangetast door houtborende insecten.