Binnenrestauratie Sint-Clemenskerk Zenneweg 5 – 1980 Eppegem

 

Bouwheer :
Kerkfabriek Sint-Clemens en zijn Kerkraad - Eppegem

Architect :
DEOS bvba - Arch. G. Vanden Branden - Mechelen

Aanvang van de werken :
April 2015

Einde van de werken :
December 2015

Bedrag :
€uro 417.365,00

WERKBESCHRIJVING : Restauratie

De interieurrestauratie van de Sint-Clemens kerk is opgesplitst in verschillende aspecten van restauratie. Hoogkoor, kooromgang, zijkapellen, sacristie, zijbeuken, schip en dwarsbeuk zijn onderhanden aangepakt. De slechte stukken van de pleisterlaag in de zijbeuken, koor en het schip zijn plaatselijk afgekapt en hersteld met een kalkpleister. De kalktopverflaag op de muren werd verwijderd gezien de slechte en onstabiele toestand ervan. Het geheel werd opnieuw afgewerkt met een kalkverf. De natuursteen-muren in het hoogkoor tot aan het triforium alsook de kolommen en kruisgewelven werden gereinigd met een chemische pasta. De oliegebonden en synthetische verflagen op de sokkels en aansluitend de onderste zones van de muren worden volledig verwijderd. Op deze zones ontbreekt immers het historisch lagenpakket zoals hoger op de muren te vinden is. De vaste houten inrichting, de houten gewelven, het koorgestoelte en de biecht-stoelen, worden behandeld tegen parasieten en zwammen en de esthetische onvolmaaktheden werden hersteld. De houten gewelven zijn bijkomend vernist en het meubilair werd geboend.
De dambord tegels zijn in functie van het plaatsen van technieken opengebroken en herplaatst. De tegels zijn achteraf gereinigd en voorzien van een beschermlaag. De vaste metalen inrichting wordt eveneens gereinigd en voorzien van een beschermlaag. De gietijzeren kandelaars in de kerk gaan opnieuw gebruikt worden voor de verlichting. Hiervoor worden de kandelaars deels gedemonteerd, hersteld, behandeld tegen roest en opnieuw gemonteerd. De ontbrekende kandelaars en/of onderdelen worden bijgemaakt volgens bestaand model.

De restauratie omvatte de volledige binnenzijde van de kerk. Op basis van een professionele lichtstudie werden de nodige elektrische kabels ingewerkt, waarna aansluitend integrale pleister – en plamuurwerken werden doorgevoerd. Als kleur werd RAL 9010 gekozen.

Na verwijdering van de tapijttegels en in onderling overleg met architect en bouwheer werd beslist de originele onderliggende tegelvloer in ere te herstellen. Verschillende vuil- en lijmresten werden door middel van gespecialiseerde producten verwijderd.
Gezien de cementtegels niet meer verkrijgbaar waren, werden deze, na verschillende testen, gereproduceerd in een daarvoor uitgerust atelier. Na een dieptebehandeling en een finale reiniging met vlekstop heeft de vloer haar oude uitstraling herwonnen.
Testen met reinigingspasta’s wezen al snel uit dat de natuursteen in de kerk sterk vervuild was door jarenlange roetafzetting. De reiniging was gericht op de zuilen, gewelven en massieve torengeheel.