Hof van Egmont – Renovatie gevel blok D – Mechelen

Bouwheer :
Sociaal Huis - Mechelen

Architect :
Architecten Beeck & Hermans bvba - Mechelen

Aanvang van de werken :
Augustus 2016

Einde van de werken :
December 2016

Bedrag :
€uro 698.262,00

WERKBESCHRIJVING : Renovatie

Het Hof van Egmont is ingericht als woon- en zorgcentrum voor bejaarden. De gevels en daken zijn beschermd als monument.  De werken omvatten een nazicht van de daken, herstel van de koperen gootbekleding en de bakgoten.
De neo-classicistische gevels van dit 19de-eeuws gebouw werden gerestaureerd : de bepleistering werd hersteld, het geheel werd geschilderd.  Het schrijnwerk van deze gevels werd vervangen door historisch schrijnwerk, naar model van de ramen aan de overzijde van het K.Mercierplein (authentieke ramen). De ramen van de achtergevel werden eveneens vervangen door houten schrijnwerk, opgevat als hedendaags schrijnwerk.