Renovatie m.b.t. brandveiligheid van 88 appartementen – Strombeek-Bever

Bouwheer :
Providentia cvba - Asse

Architect :
W.J. & M.C. Van Campenhout nv – Strombeek-Bever

Aanvang van de werken :
April 2016

Einde van de werken :
Juli 2017

Bedrag :
€uro 532.159,00

WERKBESCHRIJVING : Renovatie
Voor de renovatiewerken aan het appartementsblok van 88 appartementen in Borrekensveld te Strombeek-Bever, diende de nodige aanpassingen te gebeuren om het gebouw terug aan de hedendaagse brandnormen te doen voldoen, dit op advies van de brandweer van Vilvoorde.
Grootste uitdaging aan dit type werken is de blijvende bewoning. Om alle appartementen te kunnen betreden, is een goede communicatie en coördinatie onontbeerlijk. Een lange uitvoeringstermijn voor een relatief klein werk is hier dan ook een logisch gevolg voor.
Om dit gebouw weer in orde te krijgen, diende de inkomdeuren vervangen te worden door brandwerende, inbraakveilige deuren. Moeilijkheid hierin was om een geattesteerd geheel te kunnen aanbieden, rekening houdend met een klassieke buitenopbouw van een gevel-spouw-binnenspouwblad. Als concept werd dit opgelost met blokkaderdeuren met brandwerende strip, samen met deurbladen van De Coene.
Een tweede luik aan dit werk waren de aanpassingen aan de elektriciteit. De appartementen en de gemeenschappelijke delen dienden gekeurd te worden. Hiervoor werden alle verdeelborden vernieuwd, de bestaande installaties nagekeken en terug operationeel gesteld.
Het derde grote onderdeel van deze renovatie waren de vluchttrappen. Deze trappen uit aluminium dienen als extra vluchtweg voor de bewoners (vroeger stond hier slechts een laddertje om de acht verdiepingen te evacueren). Hiervoor werden de bestaande ramen vervangen door vluchtdeuren.
Ten slotte werden enkele kleine werken uitgevoerd, zoals het nazicht van de kabeldoorvoeren door brandcompartimenten, valbeveiliging op het dak, ventilatie in de garage, een extra vluchtweg voor de garage en het opnieuw indienst stellen van de bliksemafleiding.