Restauratie Hotel d’Udekem d’Acoz – St.Pieterscollege – Leuven

Bouwheer :
VZW Leuvense Katholieke Scholen a/d Dijle - Leuven

Architect :
A33 bv - cvba - i.s.m. Studio Roma - Leuven

Aanvang van de werken :
Januari 2017

Einde van de werken :
….2018

Bedrag :
€uro 2.479.832,- (lot 1) + €uro 432.355,00 (lot 2)

WERKBESCHRIJVING : Restauratie & Nieuwbouw

Dit project is onderverdeeld in 2 opdrachten :
Lot 1 : RestauratieLot 2 : Nieuwbouw

Het Hôtel d’Udekem d’Acoz zal na restauratie verder haar zelfde functie binnen de school opnemen, maar zal toch vooral representatieve functies, bureaufunctie, vergaderfunctie toebedeeld krijgen.

Nieuw binnen het project is dat nu ook de zolders onder de kapspanten in het project betrokken worden en als vergaderruimte en receptieruimte zullen gebruikt worden.

Dit vereist aangepaste voorzieningen voor de verticale en horizontale circulatie zoals een goed begaanbare en veilige trap. Om het historische gebouw hiervan te ontlasten werd daarom geopteerd om de voorzieningen voor de verticale circulatie in een nieuwe aanbouw zou worden ondergebracht. Hierdoor kunnen de ingrepen in het historische gebouw beperkt blijven.