VEILIGHEID, KWALITEIT EN MILIEU

VEILIGHEID

PIT Antwerpen streeft naar een vlekkeloze reputatie op het vlak van veiligheid.  Hierbij beogen wij dat zowel eigen medewerkers als derden hun activiteiten in veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.  Veiligheid vormt een belangrijk criterium bij de keuze van de onderaannemers.  Er worden ook verschillende veiligheidsinitiatieven ondernomen.  Elke week zijn er op de werven veiligheidskwartiertjes en elke maand zijn er werfrondgangen, toolbox-meetings en veiligheidsrondgangen met de directie en de preventieadviseur.  Voor iedereen in het bedrijf geldt veiligheid, gezondheid en milieu als een absolute prioriteit die hand in hand samen gaat met facturen zoals rendement, efficiëntie, kwaliteit, ......

KWALITEIT

PIT Antwerpen draagt kwaliteit, veiligheid en milieubewustzijn hoog in het vaandel!  Als aannemer van restauratie- en renovatiewerken heeft PIT Antwerpen al sinds 2012 een erkenning in Klasse 8.  Kwaliteit is bij PIT Antwerpen een vorm van gedrevenheid en een ingesteldheid van het ganse bedrijf.  Dit wordt bekrachtigd door het in 1997 behaalde ISO 9001-certificaat.

De Directie verklaart zijn verantwoordelijkheid tegenover alle belanghebbenden:

Aandeelhouders : Blijvend economisch succes in verantwoordelijkheid tegenover onze klanten medewerkers, onderaannemers en leveranciers is het  primaire  ondernemingsdoel.  Doelgericht handelen en hierbij rekening houden met kansen en risico’s verzekert het voortbestaan van onze onderneming.

Klanten : Wij beantwoorden aan de behoeften van de markt door klantgerichtheid, professionaliteit, innovatie en een optimale prijs-/kwaliteitverhouding.  Onze prestaties zijn erop gericht te voldoen aan de terechte eisen en verwachtingen van de klanten.

Medewerkers : Wij bouwen op de competentie van onze prestatiegerichte medewerkers.  Wij zorgen voor opleiding en verdere scholing, persoonlijke ontwikkeling en een geschikte werkomgeving.  De medewerker brengt zijn eigen doelstellingen en die van de onderneming in overeenstemming en geeft bij zijn handelen voorrang aan ondernemingsbelangen.

MILIEU

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu. Wij streven ernaar zuinig met energie en grondstoffen om te gaan en emissies en afval te verminderen.


PIT Antwerpen NV | Starrenhoflaan 27 | 2950 Kapellen  | T: 03 605 14 33 | F: 03 605 14 76 | info.PIT@eiffage.com | Privacy & cookie policy


Webdesign by B-CREATIVE